Upravni odbor

Upravni odbor

Matej Piškur – predsednik
Suzana Plemenič Novak – podpredsednica in sekretarka
Branko Bedekovič – član
Jože Perčič – član
Simona Jaunik – članica
Anja Frešer – članica
Minja Lednik – članica