Upravni odbor

Mitja Štelcer – predsednik
Suzana Plemenič Novak – podpredsednica in sekretarka
Iztok Golob – član
Slavko Golob – član
Jože Perčič – član
Simona Jaunik – članica
Marko Mali – član